Politically Based Trauma: Implications for Counseling Psychologists

Presentation at the International Counseling Psychology Conference, March 7th, 2008

Nouriman Ghahary, Ph.D. LPC

slide68

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در سخنرانی | برچسب‌خورده با , , , , , , , , , , , , | دیدگاهی بنویسید

پی آمدهای سرکوب سیاسی، نشانی ماندگار بر حیات روحی بازماندگان: فرزندان زندانیان و قتل عام شدگان دهۀ شصت در تقابل با فراموشی و سکوت سخن می گویند

یادمان جانباختگان کشتار سیاسی دهۀ شصت، ۲۸ آگوست ۲۰۱۶، دالاس

نوشته‌شده در ویدئو | برچسب‌خورده با , , , , , , | ۱ دیدگاه

پی آمدهای سرکوب سیاسی، نشانی ماندگار بر حیات روحی بازماندگان: فرزندان زندانیان و قتل عام شدگان دهۀ شصت در تقابل با فراموشی و سکوت سخن می گویند

2016-08-30_080300

سلام و درود بر شما حضار گرامی و سپاس از فرصتی که به من داده شده تا امروز در حضور شما باشم.  ما امروز برای گرامیداشت یاد و خاطرۀ جانباختگان دهۀ شصت در اینجا جمع شده ایم و برای اینکه نگذاریم مرگ آن ها بر روی زندگی، مقاومت، آرمان ها و ارزش های انسانی و مبارزاتی شان سایه بیاندازد.

همۀ رژیمهای دیکتاتوری و وابستگانشان بطور برنامه ریزی شده ای برای کنترل اذهان، پاکسازی حافظه جمعی و ایجاد فراموشی تلاش می کنند. رژیم جمهوری اسلامی هم همواره کوشیده است تا آثار باقی مانده از گذشته را کتمان کند، نادیده بگیرد، پنهان سازد، پاک کند یا تغییر دهد. آمرین و عاملین سرکوب و اطرافیان آنها نمی خواهند ما بدانیم به چه جنایاتی دست زده اند و قطعا نمی خواهند در قبال این جنایات مسئول شناخته شوند و به مجازات برسند. آن ها با به زیر سوال بردن اعتبار و حیثیت مبارزین، می خواهند تمام دنیا را متقاعد کنند که جنایتی مرتکب نشده اند و گذشته باید فراموش شود.

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در سخنرانی | برچسب‌خورده با , , , , , | ۱ دیدگاه

پی آمدهای شکنجۀ سیاسی: روایات آسیب دیدگی و واگشت پذیری جانبدربردگان از شکنجه در ایران – به زبان انگلیسی

شکنجه و شکنجه گر

Sequelae of Political Torture: Narratives of Trauma and Resilience by Iranian Torture Survivors

Date of Award   2003

 :Degree Type

Dissertation

 :Degree Name

PhD – Counseling Psychology

 : Department

 Professional Psychology and Family Therapy

Seton Hall University

 

استفاده از این تحقیق با ذکر منبع مجاز است.

All Rights Reserved

ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در پایان نامه دکترای روانشناسی | برچسب‌خورده با , , , , , , , , , , , , , | دیدگاهی بنویسید

پی آمدهای سرکوب سیاسی، نشانی ماندگار بر حیات روحی بازماندگان: فرزندان زندانیان و قتل عام شدگان دهۀ شصت در تقابل با فراموشی و سکوت سخن می گویند

13892318_1162982497078060_8048669860095419423_n

نوشته‌شده در سخنرانی | برچسب‌خورده با , , , | دیدگاهی بنویسید