بایگانی برچسب‌ها : پی آمدهای شکنجه‌ی سیاسی و مسئله‌ی واگشت‌پذیری: بحثی فراسوی بیماری در فرد

پی آمدهای شکنجه‌ی سیاسی و مسئله‌ی واگشت‌پذیری: بحثی فراسوی بیماری در فرد

شکنجه سیاسی:
جای تأسف است که در جهان امروز عرصه های متعددی موجودند که در آنها افراد برای حفظ منافع خویش به اعمالی غیر انسانی علیه همنوعان خود دست می‌زنند. برای نمونه، تحقیقاتی که در باره شکنجه انجام شده‌اند نشان می‌دهند که شکنجه در بین گروه‌های شیطان‌پرستی که به طور عمده در غرب هستند، در میان دست‌اندر کاران خرید و فروش مواد مخدر، و در چرخه خشونت خانوادگی رایج است. هدف اصلی استفاده از شکنجه در زمینه‌های ذکر شده مهار کردن افراد درگیر است؛ شکنجه‌ی سیاسی اما به دلیل آن که به دست ماموران رسمی دولت‌های مستبد و برای سرکوب مخالفان به‌کار می‌رود با مواردی که پیشتر از آنها نام برده شد متفاوت است. شکنجه سیاسی، یکی از سلاحهای موفق علیه دموکراسی است. ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در مقالات | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید