بایگانی برچسب‌ها : ویرانگری و تباهی شکنجه: در مصاحبه با دویچه وله

ویرانگری و تباهی شکنجه: در مصاحبه با دویچه وله

گفتگو بین شکنجه‌گر و قربانی می‌تواند در مکان و زمانی صورت بگیرد که عامل آزار، مسئولیت جنایت‌ها و مجازات تعیین شده برای خود را پذیرفته باشد: « تنها در این صورت است که جان‌ به‌در بردگان و جامعه می‌توانند از گفتگو در جهت ترمیم خود بهره مند شوند، نه آنجا که تحمیق و سرکوب همچنان ادامه دارد. ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در مصاحبه | برچسب‌خورده با | ۱ دیدگاه