بایگانی دسته بندی ها: مصاحبه

آیا می‌توان هم متجاوز بود و هم با تجاوز مقابله کرد؟

انتشار خبر دو مورد تجاوز گروهی در خمینی‌شهر و کاشمر پدید‌آورنده‌ی ترس و اشمئزاز در دل شنوندگان چنین اخباری است. روشن نیست چگونه به فاصله‌ای کوتاه از هم، این موارد رخ داده‌اند و سپس به رسانه‌هایی که به طور معمول به شدت زیر فشار سانسور قرار دارند، راه یافته‌اند. آیا احتمال دارد که تنها این دو مورد برملا شده‌اند و موارد دیگری هستند که مهر سکوت بر آنها زده شده است؟ ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در مصاحبه | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید